Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

Opname

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan komt er veel op u af. U heeft misschien vragen als: Waar meld ik me? Wat neem ik mee? Wat gaat er gebeuren? Om u goed voor te bereiden op uw opname, heeft u een afspraak op het Opnameplein. U spreekt hier een intakeverpleegkundige, een apothekersassistent en eventueel een anesthesist. U heeft alleen een afspraak met de anesthesist als u wordt geopereerd.

Let op! Uw afspraak op het Opnameplein valt altijd op een eerdere datum dan uw opname zelf. U hoort via het secretariaat van uw behandelend arts op welke datum u echt wordt opgenomen in het ziekenhuis.Voor uw opname: Opnameplein

Voor uw opname meldt u zich bij het Opnameplein. Hier wordt u gezien door twee of drie zorgverleners, namelijk de apothekersassistente, intakeverpleegkundige en de anesthesiemedewerker/anesthesioloog (alleen in het geval van een operatie of onderzoek op de OK).

Apotheek
De apothekersassistent neemt het medicijngebruik met u door. Belangrijk is dat u bij bezoek aan Franciscus Gasthuis altijd een actuele medicijnlijst bij u heeft. U haalt deze lijst op bij de apotheek waar u bent aangesloten.

Preoperatieve screening
Als u geopereerd wordt, dan verwijst uw arts u naar het Opnameplein. Hier krijgt u alle informatie die van belang is voor uw operatie. Er is aandacht voor de voorbereiding, verdoving en pijnbestrijding. Daarnaast bekijkt de anesthesioloog of u lichamelijk in staat bent om een operatie te ondergaan. U wordt lichamelijk onderzocht, soms is bloedonderzoek nodig en wordt een ECG (hartfilm) gemaakt. De anesthesioloog bepaalt samen met u welke medicatie u voor de operatie inneemt of met welke medicatie u juist moet stoppen.

Intakeverpleegkundige
De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst, een zogenaamd verpleegkundig anamnese met u door, onder andere over uw de gezondheidstoestand. De verpleegkundige neemt daarnaast met u de thuissituatie door. U wordt gescreend op voedingstoestand en delier. Als u zeventig jaar of ouder bent, dan screenen wij uw voedingstoestand, delier, fysieke beperkingen en vallen. Blijkt uit de screening dat u een grote kans heeft op problemen of extra risicoís  bij de operatie of de behandeling? Dan neemt de intakeverpleegkundige contact op met uw arts of huisarts voor verder onderzoek en acties. Alle gegevens verwerkt de intakeverpleegkundige in uw dossier.   

Wat neemt u mee naar het Opnameplein?

 • Uw afsprakenkaart
 • Een actuele medicijnlijst van uw eigen apotheek
 • Ingevulde vragenlijst

Verhinderd
Als u een afspraak op het Opnameplein heeft, maar u bent verhinderd, laat u dit dan minimaal 24 uur van te voren weten. Het Opnameplein is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 010 - 461 6410 of via opnameplein@sfg.nl.


Waar meldt u zich op de dag van de opname?

U meldt zich bij het Inschrijfbureau in de Centrale Hal. Deze afdeling registreert uw aanwezigheid. Wordt u op werkdagen voor 7.30 uur of in het weekend opgenomen? Dan meldt u zich bij de Receptie Centrale Hal.

Pijl: naar boven


Wat neemt u mee?

Als u in het huidige kalenderjaar uw gegevens nog niet heeft laten checken, dan gaat u langs het Inschrijfbureau in de Centrale Hal. U neemt hiervoor een kopie van uw verzekeringsgegevens en legitimatie mee, zoals uw paspoort of rijbewijs. Bij het inschrijven wordt een pasfoto van u gemaakt .De pasfoto wordt in uw dossier geplaatst.

Neem nachtgoed, ondergoed, pantoffels, badjas, eigen toiletartikelen (zeep, tandpasta, kam), leesbril en stevig schoeisel mee, en eventueel uw rollator, rolstoel of looprekje.
Neem ook uw eigen medicijnen mee. Aan de hand hiervan bespreekt de verpleegkundige en/of arts met u welke medicijnen u in het ziekenhuis gebruikt. U krijgt een eigen kastje, waarin u uw bezittingen kwijt kunt. Pijl: naar boven


Wat neemt u niet mee?

Wij adviseren u om zo min mogelijk geld en kostbare bezittingen mee te nemen. Franciscus Gasthuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld uw bril, gehoorapparaat, kunstgebit of wandelstok. 

Pijl: naar boven


Waarom kan uw operatie of behandeling worden uitgesteld?

Hoewel wij volgens planning werken, moet een operatie of behandeling soms worden uitgesteld, bijvoorbeeld als bij een andere operatie complicaties optreden of als een spoedeisende operatie tussendoor moet worden verricht. Wij realiseren ons dat het uitstellen van een operatie of behandeling voor u bijzonder vervelend is. Wij doen er daarom alles aan om een geplande ingreep te laten doorgaan.  

Pijl: naar boven


Wie is uw contactpersoon thuis?

Het is belangrijk dat u van tevoren met uw familie of kennissen afspreekt wie inlichtingen over u vraagt. Houd het telefoonnummer van uw contactpersoon bij u. Als het nodig is, neemt de verpleegkundige contact op met uw contactpersoon. Familie en kennissen informeren vervolgens bij uw contactpersoon naar uw gezondheidstoestand.

Pijl: naar boven


Waarom gemengd verplegen?

In ons ziekenhuis wordt gemengd verpleegd: mannen en vrouwen worden op ťťn kamer verpleegd. Het voordeel van gemengd verplegen is dat efficiŽnter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare bedden. Hierdoor wordt u wellicht eerder geholpen. Als u bezwaar hebt tegen gemengd verplegen, dan maakt u dat ruim voor uw opname (bijvoorbeeld bij de inschrijving) aan de verpleegafdeling kenbaar. Wij proberen hiermee rekening te houden.

Pijl: naar boven


Welke medicijnen gebruikt u?

Het is voor de arts en de verpleegkundigen belangrijk om te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Wij verzoeken u op de opnamedag een overzicht van uw medicijnen mee te nemen en deze af te geven aan de verpleegkundige die u op de afdeling ontvangt. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden in principe alle medicijnen door de ziekenhuisapotheek verstrekt. De behandelend arts bespreekt met u welke medicijnen u in het ziekenhuis gebruikt.

Pijl: naar boven

Volgt u een dieet?

Tijdens het opnamegesprek kunt u uw eventuele dieet doorgeven aan de verpleegkundige. Neem zo mogelijk het dieetadvies mee.

Pijl: naar boven


Bent u allergisch?

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen zoals penicilline of pleisters is het belangrijk dat u dit vertelt bij het opnamegesprek met de arts en de verpleegkundige.

Pijl: naar boven

Mobiele telefoon

In Franciscus Gasthuis kunt u gebruikmaken van uw mobiele telefoon, met uitzondering van de ruimtes waar is aangegeven dat dit niet is toegestaan, zoals het Operatiecomplex, de Intensive Care en de Cardiac Care Unit.

Houdt u bij het gebruik van uw mobiele telefoon rekening met uw medepatiŽnten. Daarnaast vragen wij u uw mobiele telefoon op minimaal anderhalve meter afstand te houden van medische apparatuur.

Pijl: naar boven


Rookvrij ziekenhuis

Roken is in het hele ziekenhuis verboden. Er zijn twee overdekte rookruimtes buiten. Overdag maakt u gebruik van de rookruimte naast de hoofdingang. Na 21.00 uur kunt u terecht naast de ingang van de Spoedeisende Hulp.

Pijl: naar boven

Aansprakelijkheid

Wij raden u aan om waardevolle goederen zoals geld, creditcards, sieraden of voorwerpen waaraan u bent gehecht, zoveel mogelijk thuis te laten. Franciscus Gasthuis is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen tijdens uw verblijf of behandeling.

Als door een ziekenhuismedewerker schade wordt toegebracht aan uw eigendom, kunt u binnen 24 uur na de gebeurtenis aan het afdelingshoofd van de afdeling een schadeformulier vragen. Op dit formulier geeft u aan wat er is gebeurd en beschrijft u de omvang van schade. Het volledig ingevulde formulier wordt mede ondertekend door het afdelingshoofd. De Economisch Administratieve Dienst neemt het formulier in behandeling. Wij kunnen u zonodig om aanvullende documentatie vragen. Vervolgens wordt bepaald of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Pijl: naar boven


Veilige zorg

Veilige zorg betekent, naast goede en deskundige zorg, ook een veilig ziekenhuis voor iedereen: voor patiŽnten, medewerkers en bezoekers. Helaas is de praktijk wel eens anders. Ook in het ziekenhuis neemt de agressie toe. Franciscus Gasthuis speelt hierop in door gebruik te maken van het landelijke project Veiligezorg. Onderdeel van het project is een nauwe samenwerking met gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Het doel is om de agressie binnen het ziekenhuis te bestrijden.

Gedragsregels
Wij gaan in Franciscus Gasthuis respectvol met elkaar om. We tolereren geen:

 • discriminatie; 
 • overlast; 
 • verbaal geweld en bedreiging; 
 • fysiek geweld of een poging hiertoe; 
 • seksuele intimidatie; 
 • alcohol en drugs; 
 • wapens en munitie; 
 • vernieling van eigendommen; 
 • diefstal.

Overtredingen
Wanneer u een overtreding begaat wordt u hierop aangesproken door een medewerker. Wanneer dit geen effect heeft, wordt de beveiliging ingeschakeld. Indien nodig, roept de beveiliging de politie op en wordt aangifte gedaan.

Gele of rode kaart
Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat er Ďlik op stukí beleid wordt toegepast bij geweldsdelicten. De beveiliging is bevoegd om, direct of achteraf, een officiŽle waarschuwing (gele kaart) of mogelijks zelfs een (tijdelijke) toegangsontzegging (rode kaart) uit te reiken. Bij het uitreiken van de kaarten wordt de politie betrokken.

Ieder agressie-incident wordt, na melding, intern geregistreerd.

Franciscus Gasthuis verwacht met deze voorzorgsmaatregelen een veilige omgeving voor iedereen in het ziekenhuis te creŽren.


 Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel u vraag dan gerust per e-mail. Tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met het PatiŽnten Service Bureau via telefoonnummer 010 - 461 6700. Het volledige opnameboekje vindt u hier.

Pijl: naar bovenPrint deze pagina Print deze pagina
 

Cookiemelding

Deze website van Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt gebruik van cookies. Lees meer hierover in onze disclaimer

Ik sta de cookies toe Nee, liever geen cookies