Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

Sterftecijfers

Franciscus Gasthuis & Vlietland houdt, net als alle ziekenhuizen in Nederland, bij hoeveel patiŽnten er jaarlijks in het ziekenhuis overlijden. Deze gegevens worden gebruikt om de HSMR te berekenen, wat staat voor Hospital Standardized Mortality Rate. De HSMR is een indicator die de werkelijke sterfte in een ziekenhuis afzet tegen de sterfte die op basis van patiŽntomstandigheden kan worden verwacht. Het gaat hierbij om kenmerken, die ziekenhuissterfte mede bepalen, zoals leeftijd, geslacht, diagnose en opname-urgentie. Het rekenmodel probeert zo goed mogelijk te corrigeren voor deze kenmerken.

Onze sterftecijfers

De HSMR van Franciscus Gasthuis is niet significant afwijkend.
Franciscus Gasthuis heeft in 2015 een HSMR van 99. Over de jaren 2013 Ė 2015 is dit cijfer 103.
Naast de HSMR worden ook specifieke Standard Mortality Ratioís (SMR) berekend. Waar de HSMR betrekking heeft op alle patiŽnten, betreft de SMR specifieke diagnosegroepen, bijvoorbeeld voor ťťn ziektebeeld of ťťn leeftijdscategorie.

Het overzicht van de cijfers ĎSMR diagnosegroepen Franciscus Gasthuisí vindt u hier. Bron: HSMR-rapport 2013-2015 met verdieping naar diagnosegroepen en patiŽntencategorieŽn Franciscus Gasthuis, Dutch Hospital Data.

Geen keuze-informatie

De cijfers zijn nog niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Aanmerkelijke verschillen in scores blijken veroorzaakt te worden door variaties in ziekenhuisregistraties, heropnames, de ernst van de aandoening en risicovolle verrichtingen die maar in een beperkt aantal ziekenhuizen worden verricht. Dit beÔnvloedt de HSMR en nog sterker de SMR-cijfers omdat deze laatste gebaseerd zijn op kleine en wisselende patiŽnten aantallen.

Wat doet Franciscus Gasthuis & Vlietland met deze gegevens?

Franciscus Gasthuis & Vlietland gebruikt de gegevens verder om intern te onderzoeken of er verbeteringen in de zorg mogelijk zijn. Bij opvallende cijfers toetst het ziekenhuis onder andere door middel van dossieronderzoek of er een oorzaak te vinden is voor het opvallende cijfer. Daarnaast wordt opvallende casuÔstiek regelmatig onderzocht en besproken. Tot op heden is er voor Franciscus Gasthuis & Vlietland geen aanleiding geweest om op basis van onze sterftecijfers specifieke maatregelen te nemen.

Meer informatie

Meer informatie over de HSMR en SMR vindt u via:

Print deze pagina Print deze pagina
 

Cookiemelding

Deze website van Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt gebruik van cookies. Lees meer hierover in onze disclaimer

Ik sta de cookies toe Nee, liever geen cookies